Berita Kampus:

  Politik Wajib di dalam Islam?  Politik yang dianjurkan Islam…

  Wujud segolongan ulama Islam yang selalu berhujah bahawa agama Islam terpisah sama sekali dari politik. Islam adalah wahyu sedangkan politik adalah kejahatan, propaganda dan permainan manusia. Bagi mereka, mencampurkan Islam dengan politik merupakan perbuatan memburukkan kesucian agama Islam contohnya, kelakuan orang yang menggunakan dalil al-Quran untuk menjastifikasikan agenda politik mereka. Maka Islam dan politik seharusnya terpisah!

  Kesan fakta ini turut mempengaruhi “mind setting” sebilangan masyarakat kampus yang “elergi” dengan suasana menjelangnya pilihanraya kampus yang penuh dengan pemainan politik. Perasaan ini diperkukuh dengan suasana politik tahah air yang dikatakan cukup sensitif. Perlu berhati-hati apabila berbicara tentang politik jika tidak mahu ditangkap pihak penguasa. Realiti ini menyebabkan penyelewengan kuasa politik dan pertelingkahan di antara parti politik dan gerakan mahasiswa adalah lumrah dalam berpolitik. Artikel ini hadir untuk menjawab pertanyaan adakah benar Islam terpisah dari politik? Dan, apakah perspektif politik yang sepatutnya difahami oleh kita semua?


  Politik Sebahagian Daripada Islam

  Politik di dalam bahasa arab dikenali dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama salafus salih dikenal istilah siyasah syar’iyyah, misalnya dalam Al-Muhith, siyasah berakar kata sasa-yasusu. Kalimah Sasa addawaba yasusuha siyasatan bererti Qama alaiha wa radlaha wa adabbaha (mengaturnya, melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan sasa al-amra ertinya dabbarahu (mengatur sesuatu perkara).

  Pada asalnya, makna siyasah (politik) digunakan dalam pengurusan dan latihan pengembalaan. Kemudian, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia. Pengurus urusan-urusan manusia tersebut dinamakan sebagai siyasiyun (ahli politik). Jadi, Ulul-amri (pemimpin) tugasnya adalah mengurus, mengatur, dan menjaga rakyatnya. Maka benarlah pujangga Arab yang bermaksud “mana mungkin keadaan rakyat akan baik apabila pemimpinnya rosak seperti anai-anai yang menghancurkan kayu”. Kesimpulannya, politik adalah riaayah (pemeliharaan), islah (perbaikan), taqwim (pelurusan), irsyad (pemberi arah petunjuk), dan ta`dib (pendidikan).

  Pengertian yang lebih jelas lagi, telah dibuat oleh seorang ulama’ timur tengah, Syaikh Abdul Qadim Zallum di dalam Kitab-nya Al-afkaru Siyasi iaitu ”Siyasah bermaksud aktiviti mengatur urusan umat baik di dalam dan di luar negera berlandaskan batas-batas syarak”. Definisi inilah yang dipraktikkan oleh Rasullullah saw dan para sahabat yang sering digelar sebagai ahli politik oleh sarjana barat. Rasulullah saw. sendiri pernah menggunakan istilah politik (siyasah) seperti sabdanya;

  “Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah yang mengurusi kalian” (HR. Bukhari dan Muslim).

  Definisi ini semestinya jauh sekali dengan perspektif yang difahami oleh mahasiswa dan masyarakat kita diluar sana. Inilah pengertian politik Islam berdasarkan dalil yang terkuat. Aktiviti politik melibatkan pemerintah negara dan juga masyarakat. Negara adalah institusi penerapan secara praktikal dan masyarakat pula memuhasabah pemerintah dalam melakukan urusan rakyatnya. Sebagai mahasiswa di kampus, kita berpolitik untuk memuhasabah sesama sendiri dan menegur kesalahan pihak atasan universiti. Juga sebagai seorang muslim, kita perlu “terjun ke dalam aktiviti politik” iaitu memperhatikan keadaan kaum muslimin untuk memastikan kezaliman tidak berlaku dan melenyapkan kejahatan dari musuh-musuh kita, kafir laknatullah.

  Oleh itu, kita tidak sepatutnya benci dan mengelakkan diri dari terlibat dengan politik. Malah, setiap muslim yang mengaku beriman kepada Allah swt. perlu berpolitik iaitu peka dengan isu yang berlaku di dalam dan di luar negara, membongkar keburukan, menuntut keadilan, menasihati pemimpin yang menderhakai rakyatnya, serta memeranginya kekufuran yang nyata (kufran bawaahan). Peranan ini adalah perintah dari Allah swt melalui kekasih-nya, Rasulullah saw seperti di dalam sebuah hadis yang bersifat mutawattir bi makna ini,

  “Siapa saja yang bangun pagi dengan perhatiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namum tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka" (HR. Al Hakim).

  Dalam hadis yang lain, Rasulullah saw ditanya oleh sahabat tentang apakah jihad yang paling utama. Baginda menjawab :

  “Kalimah yang haq disampaikan kepada penguasa yang keji” (HR. Ahmad).

  Kefahaman politik yang beraqidahkan ideologi sekularisma yang berprinsip “matlamat menghalalkan cara” untuk meraih kuasa hendaklah dihapuskan sepenuhnya. Pemikiran berbahaya inilah yang selama ini menjahanamkan kesatuan mahasiswa dan masyarakat dengan konflik politik busuk, mencaci maki, jatuh-menjatuhkan dan sampai ke tahap kafir-mengkafir! Mahasiswa muslim yang ikhlas dalam memperjuangkan Islam jangan terperangkap dengan permainan yang disogok dan dicipta oleh musuh Islam untuk memesongkan tujuan sebenar kita.

  Wahai sahabat-sahabat, siswa-siswi dan semua pembaca ukhwatul muslimin sekalian. Sedarlah sebagai seorang muslim, kita secara qathi’e (mutlak) harus melaksanakan Islam secara kaffah (sempurna) dan menyeluruh seperti yang diamalkan oleh umat Islam terdahulu iaitu jauh dari segala perkara yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam baik taklifan berbentuk urusan individu (solat, puasa, zakat dsb.) mahupun melibatkan interaksi sesama manusia. Setiap muslim haram baginya melakukan pendustaan, kezaliman, khianat, tipu daya, dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh golongan sekular atas nama politik.

  Hapuskanlah propaganda-propaganda yang digunakan untuk menutupi kesilapan kita dan perancangan jahat menjatuhkan pihak lawan. Kewajipan politik kita sekarang adalah memperbaiki kebengkokan yang ditempuh ahli-ahli politik yang masih belum sedar, gerakan-gerakan mahasiswa yang terleka, pihak autoriti dan penguasa agar semuanya dapat bersama-sama menyerukan kalimatul haq dan menghapuskan kezaliman agar sesuai dengan ajaran Islam.

  Politiknya seorang muslim tidak boleh lari dengan usaha menerapkan dan menegakkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Jika kita mengelak, kitalah yang sebenarnya menjadikan Islam jauh dari aktiviti politik, iaitu: pertama, menyimpang dari perintah Allah swt. untuk mengurus dan memperhatikan urusan kaum muslimin. Kedua, membenarkan pengertian politik seperti yang digambarkan ideologi kapitalisma dan sosialisma padahal politik demikian adalah politik yang bertentangan dengan politik Islam. Ketiga, melarang sesuatu yang merupakan perintah Allah swt dan Rasul-Nya.

  Islamlah satu-satunya sumber politik seorang Muslim seperti diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad saw. Politik atas dasar ajaran Islam adalah mengimplementasikan seluruh hukum-hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian politik bukanlah terpisah dari ajaran Islam.

  Konflik yang tersimpul dengan 1001 jalinan ini perlu dileraikan. Kezaliman, penindasan dan pergaduhan sesama saudara seaqidah ini perlu dihentikan. Untuk itu, setiap individu perlu melakukan perubahan sikap dan cara berfikir. Pertama, menggunakan sudut pandang syariat pada setiap pemecahan permasalahan. Kedua, yang digali dari ajaran Islam dimunculkan dalam bentuk konsepsi strategik mahupun praktikal, bukan sekadar taklid buta atau aqal semata-mata. Ketiga, perilaku berdasarkan roh Islam iaitu terpancar sifat-sifat Islam padanya. Keempat, bertegas kepada kebenaran dan kemaslahatan seluruh masyarakat sesuai syariat Islam kerana rahmatan lil ‘alamin (rahmat sekalian alam) hanya tercapai dalam penerapannya. Hanya dengan ini, kita mampu merubah suasana politik kampus dan seterusnya mencorak pandangan politik baru di masyarakat luar.

  Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq..

  Baca Seterusnya......

  Thantawi Menerangkan Kembali Fatwanya Tentang Bolehnya Muslim Membangunkan Gereja

  Aktivis HAM menyatakan bahawa Dr. Sayyid At Thanthawi telah mengeluarkan fatwa mengenai bolehnya Muslim bangun gereja, sedangkan Syeikh Al Azhar ini menyanggah kenyataan tersebut.

  Adalah Najib Jibrail, utusan Persatuan Mesir untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahawa Dr. Thanthawi menyatakan bahawa dirinya membolehkan bagi Muslim berderma untuk membangun gereja. Ia juga menyatakan memiliki rakaman yang memuatkan pernyataan itu.

  Akan tetapi, sebagaimana dinyatakan laman sesawang Jabhah Ulama Al Azhar (Front Ulama Al Azhar) bahawa sebelumnya, Syeikh Thanthawi menyatakan bahawa terdapat salah faham dalam memahami pernyataan beliau, yang bererti bahawa boleh bagi kaum Nasrani membangun gereja, bukan Muslim, sebagaimana diberitakan dalam akbar Ad Dustur (23/9).

  Beliau mengatakan, bahwa dalam pertemuannya dengan utusan Persatuan Mesir untuk Hak Asasi Manusia beberapa waktu lalu, beliau tidak mengkritik fatwa yang telah dikeluarkan Darul Ifta Al Mishriyah (Lembaga Fatwa Mesir), yang menyebutkan bahwa orang Muslim tidak boleh berderma untuk membangun gereja, dan beliau tidak membantah fatwa ini. Tetapi beliau berbicara mengenai bolehnya orang Nasrani menderma untuk membangun gereja, bukan orang Muslim. Sebagaimana orang Muslim dibolehkan berderma untuk membangun masjid. Dan saat itu pula beliau menjelaskan, sesiapa saja dilarang menderma bagi membangunkan industri minuman keras dan kelab-kelan malam, atau tempat maksiat lainnya.

  www.hidayatullah.com

  Baca Seterusnya......

  Membazir yang tidak haram?  Innal mubazzirina kanu ikhwana asy-syayaathin, wakana asy-syaithaanu lirabbihi kafuraa..
  "Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu pula adalah mahkluk yang sangat kufur kepada Tuhannya"
  [Al- Isra’ ayat 27]


  Berdasarkan ayat ini, jelas menunjukkan perbuatan membazir adalah haram dan merupakan kemaksiatan (berdosa) kepada pelakunya ..

  Dibawah ini saya senaraikan situasi-situasi yang memang biasa dilakukan dalam kehidupan harian yang boleh dikaitkan dengan isu membazir ini.. Mungkin anda juga sering lakukannya.. Berdasarkan pemahaman anda, adakah situasi-situasi ini berdosa yakni melakukan keharaman kerana membazir?

  1. Ramai diantara kita sudah ada banyak koleksi pakaian yang mencukupi malah ada pakaian yang didalam almari tu yang jarang dipakai .. Tapi masih tertarik untuk beli baju baru.. Adakah perbuatannya ini membazir dan berdosa?

  2. Ramai diantara kita yang mempunyai hobi mengumpul barang-barang.. Contohnya kumpul stem, key-chain, komik, pen, kad, dan banyak lagi.. Benda tu tak digunakan sgt pun.. Just untuk suka-suka.. Kalau jual balik pun majoritinya dijual harga yang murah.. Dan biasanya mereka takde niat nak jual apa yang mereka kumpul ini.. Adakah hobi mereka ini membazir dan berdosa?

  3. Anda mempunyai kemampuan untuk membeli pen yang mahal.. Pen yang harganya over RM100. Tapi bukankah jika ikut keperluan, pen yang harga RM5 juga boleh menulis dan sedap digunakan.. Jadi jika anda membeli juga pen yang harga RM100++ tu, adakah anda melakukan pembaziran dan berdosa?

  4. Kes yang sama juga jika anda beli handphone, jam, cermin mata, kereta, moto, dan lain-lain.. Anda mampu beli yang mahal.. Tapi sbnrnya fungsi yang sama anda boleh beli dengan harga yang lebih murah.. Instead of beli kereta ferrari, lebih murah jika beli kereta Toyota, Proton.. Instead beli handphone RM1000++, fungsi yang sama boleh didapati pada handphone yang harga RM500.. Jika anda beli juga yang mahal, adakah ianya membazir dan berdosa?

  5. Peniaga-peniaga di restoran, café, kantin, warung, hatta penjual kecilan2 menjual nasi lemak dll, kebiasaannya, selepas berniaga akan ada banyak makanan yang lebih.. Dan biasanya mereka buang makanan itu.. Adakah mereka membazir dan berdosa?

  6. Kerap kali juga ibu kita memasak makanan yang berlebihan terutamanya jika ada tetamu hadir.. At the end of the day, akan ada banyak makanan yang berlebihan yang kalau simpan sampai esok akan basi.. Dan makanan itu dibuang…

  7. Perspektif yang lain.. Kita nak pergi satu tempat yang mana boleh naik bas dan teksi. Tambang bas lebih murah.. Tapi kita tetap nak naik teksi.. Atau balik kampung.. Instead of naik bas, kita naik kapal terbang..

  8. Situasi yang lebih simple, waktu makan.. Kita beli makanan seadanya ikut kemahuan.. selepas makan, tiba2 terasa kenyang dan tak mampu abiskan makanan kita itu.. Adakah kita membazir dan berdosa? Kes lain.. Kita makan abis, tapi kita tinggalkan lauk yg tidak kita gemar.. contohnya, bila makan telur masin, makan telur putih je.. telur kuning tak makan.. Ataupun ambil sayur, kita makan daunnya sahaja.. batang ditinggalkan.. Adakah bahagian yang ditinggalkan itu membazir dan kita berdosa?

  9. Situasi lain, kita bersama keluarga pergi makan angin.. Dan bila tiba waktu mkn, kita pergi ke restoran yang mewah.. Yang mana jika kita pergi restoran yang sederhana mewah juga sedap makanannya..

  10. Situasi simple yang lain seperti pasang tv tapi takde orang yang melihat.. pasang kipas tapi tak tutup bila pergi kelas..waktu gosok gigi, dibiarkan air paip terbuka.. Dibiarkan laptop atau computer terbuka tapi anda sedang lakukan benda lain..

  Dan banyak lagi situasi yang saya yakin anda sendiri boleh keutarakan dan mempersoal adakah ianya membazir atau tidak…

  Dan jika difikir-fikirkan, salah satu atau banyak situasi yang saya nyatakan ini, pernah kita lakukan.. Malah mungkin ada situasi yang kita buat hari-hari.. Aduhai.. Maknanya jika benarlah semua situasi diatas merupakan pembaziran dan merupakan kemaksiatan (berdosa), maka ramailah or majoriti dari kita hari-hari melakukan dosa.. dan bertimbun-timbunlah dosa yang kita raih drpd amalan membazir yang dilakukan dgn istiqamah setiap hari ini..

  Persoalan yang berbangkit adalah:

  Apakah batasan (guideline) untuk mengatakan sesuatu itu membazir atau tidak?

  Untuk mereka yang berpendapatan rendah, membeli pen RM100 mungkin melampau bagi mereka.. Tapi bagi mereka yang bergaji 5angka, pen RM100 murah..

  Persoalan yang paling utama ialah:

  Apakah sebenarnya definasi membazir dalam Islam?

  Imam asy-Syafie telah mendefinasikan pembaziran itu dengan pengertian “membelanjakan harta bukan pada jalan kebenaran”

  Menurut Imam at-Thabari berkaitan isu membazir ini, menghambur-hamburkan harta di jalan kemaksiatan kepada Allah adalah wali-wali syaitan.

  Pandangan 2 Imam yang mukhtabar ini boleh saya simpulkan bahawa definasi pembaziran itu ialah membelanjakan harta pada kemaksiatan kepada Allah, kepada perbuatan atau transaksi haram dan untuk kerosakan.

  Contoh:
  - Mengeluarkan belanja untuk membeli arak atau untuk berjudi.
  - Membeli kereta, rumah dan barang-barang dengan transaksi riba’.

  Perbelanjaan yang sebegini, walaupun dibelanjakan wang yang sedikit hatta 20sen sekalipun (cth: beli tikam), adalah dikira membazir dan perbuatan maksiat yang mendapat dosa..

  Salah faham tentang istilah pembaziran..

  Jika anda mampu untuk hidup senang atau mewah dari pekerjaan anda yang halal, bukanlah pembaziran jika anda membeli pakaian yang mahal2, kereta mewah, rumah banglo dan lain-lain..

  Ada yang mengatakan mereka yang berpendapatan rendah tapi membazir krn cuba untuk hidup mewah diluar kemampuannya kerana nak berlagak, riak etc.. Hinggakan nafkah keluarga diabaikan.. Dalam kes ini, yang menjadi isu bukanlah perbuatannya yang membazir.. Perbuatannya membeli barang yang mewah bukanlah keharaman.. Tapi perbuatan dosa yang dia lakukan adalah tidak menunaikan tanggungjawab memenuhi nafkah keluarga yang wajib baginya.. dan juga sifatnya yang riak..

  Sifat Syukur, tidak boros dan Menderma..

  Namun, Allah amat suka hambanya yang syukur dengan nikmat yang Dia kurniakan..

  Surah Ibrahim ayat 7:
  "Dan ingatlah tatkala Tuhan kamu memberitahu demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabKu amatlah berat"

  Surah Al-Isra’ ayat 26:
  "Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang-orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros dan melampau-lampau"

  Amatlah mulia sifat seseorang yang dikurniakan Allah rezeki yang melimpah ruah, namun dia tidak sombong, tidak boros berbelanja, dan selalu infakkan hartanya ke jalan Allah s.w.t.

  Baca Seterusnya......

  The Causes of Fragmentation

  The Islamic world began to disintegrate during the early years of the twentieth century. Until then, Muslims of different sectarian persuasions, race, and languages lived together in harmony and safety under the rule of Islam, and they were strong. One of the most destructive movements of the nineteenth century, radical nationalism, had a powerful impact on the Islamic world, for some Muslims fell under the influence of the Western ideologies imposed upon them. With the weakening and then collapse of the Ottoman Empire, the vast majority of Muslim lands were colonized by Europe and the Soviet Union. Before the colonialists withdrew decades later, they drew up artificial borders and thereby created many new countries. When combined with the radical nationalism disseminated among Muslims, the region turned into a quagmire. Ethnic differences became sources of conflict, and the different Muslim ethnic groups, who had lived in the same land until recently, suddenly found themselves living on different sides of these artificial borders. Soon, these artificial nations began disputing with each other over borders and other matters, and feelings of hostility arose. Some of these disputes even escalated into full-scale brutal wars, as in the Iran-Iraq war. A 100-year long period of instability had begun.

  One's love of nation, people, and independence is a properand honorable feeling. However, nationalism becomes intolerable when love turns into fanaticism. If someone feels hostile toward other nations without due cause, he will, in the interest of his own country, disregard the rights of other nations or people. As a result, one country will seek to acquire or plunder another country's land, and thereby become intolerable. Likewise, if people turn their love for their own nation into racism, claiming to be genetically superior, they will have developed an insupportable idea. It is also an error to turn nationalism into a racist ideology, for this damages the Islamic principle that "all Muslims brotherhood and sisters," or to let animosity do away with it for good.  The twentieth century was one of oppression, violence, war, and conflict. Millions of innocent people lost their lives. God points out this wrong attitude, known as "fanatical rage," and reveals that it is an aspect of ignorance. In the Islamic context, ignorance means people and societies that are far removed from the true religion, as the Qur'an makes clear:

  Those who do not believe filled their hearts with fanatical rage—the fanatical rage of the Time of Ignorance—and God sent down serenity to His Messenger and to the believers, and bound them to the expression of heedfulness, which they had most right to and were most entitled to. God has knowledge of all things. (Qur'an, 48:26)

  The verse speaks of fanatical rage on the one hand and, on the other, that God gave believers serenity. The frame of mind of people who become angry and aggressive out of love for their own nation is against Islamic morality. The nationalism that developed in nineteenth-century materialist Europe was aggressive and radical. Unfortunately, this was the type of nationalism exported to the Islamic world and to many other lands, where it has caused nothing but conflict and political instability. It is against Islamic morality to distinguish between people All race-based theories, such as those adopted by Hitler, are great misconceptions. No race is inherently better or superior to another. according to race or to allow ethnic differences to engender strife.

  Our Lord says in one verse:

  O Mankind! We created you from a male and female, and made you into peoples and tribes so that you might come to know each other. The noblest among you in God's sight is the one of you who best performs his duty. God is All-Knowing, All-Aware. (Qur'an, 49:13)

  God also reveals that racial and national differences are among His signs. These differences are not to be sources of conflict and hostility, but rather of richness and diversity:

  Among His Signs is the creation of the heavens and Earth, and the variety of your languages and colors. There are certainly Signs in that for every being. (Qur'an, 30:22)

  History is full of examples of Islam's ability to resolve ethnic differences. Our Prophet (may God bless him and grant him peace) warned his Companions to avoid tribal or racial separatism; dividing people according to race, sex, language, or clan; and distinguishing between people according to financial means.

  In his Farewell Sermon, he proclaimed: "O people! Verily your Lord is one and your father is one. All of you belong to one ancestry of Adam, and Adam was created out of clay. There is no superiority for an Arab over a non-Arab and for a non-Arab over an Arab, nor for the white over the black nor for the black over the white, except in [terms of] piety. Verily, the noblest among you is he who is the most pious."

  The continuing conquests under our Prophet (may God bless him and grant him peace) and the four rightly guided caliphs greatly expanded the borders of the Islamic world, and many different nations united under the flag of Islam. The Middle East, until then full of tribal wars and unrelenting blood feuds, found peace, and the inter-Arab tribal wars ceased both at home and abroad. Ongoing warfare between Christian sects was resolved peacefully, and tribes that had been mortal enemies learned to respect each other's rights and lived under the Islamic flag.

  Muslims of today must acquire the same outlook. In their mutual relations, faith and good character are important, not race, ethnic origin, language, financial means, status, or office. Love between sincere believers develops through their fear and awareness of and true love for God, and good deeds and a good character. If people dedicate themselves to the path of God, follow it in all their actions and behavior, and do good in the hope of acquiring God's good pleasure and mercy, other believers will love and respect them. As a result, their skin color, race, or financial status will be irrelevant and have no bearing on the love others feel for them. The same criteria must be true for relations between Muslim nations, which must be based on the Qur'anic insight that Muslims are one another's helpers and guardians.

  One of the foremost reasons for the Islamic world's current ragmentation is its lack of this consciousness, the disregard for Islamic morality, and the effect of irreligious ideologies and movements. Some intellectuals were misled by various European philosophies and ideologies, which were full of errors, and believed that introducing them into the Islamic world would aid its progress. The damage caused by this historic mistake are still visible today. Instead of the justice, devotion, compassion, tolerance, open-mindedness, and progressive thinking brought by the Qur'an's values, the attempted imposition of false philosophies and ideologies have replaced the order and solidarity of the Islamic world with chaos and disunity. In some countries, models opposing the Qur'an's values were developed in order to end the chaos. However, this only brought about despotic regimes that oppressed the people.

  It is important to learn from these past mistakes when choosing a new strategy and to be aware of misleading manipulations and suggestions. History clearly shows that the Islamic world can rise again only if it returns to its own central tenets and values, the most important of which is Muslim unity and solidarity.

  Quoted from Harun Yahya's Book entitled A Call To An Islamic Union

  Baca Seterusnya......

  Wasiat Rasulullah SAW Menjelang Ramadhan


  Berikut merupakan wasiat Baginda Rasulullah SAW pada malam terakhir bulan Sya’ban, tatkala menyambut datangnya bulan Ramadhan-


  "Wahai manusia!


  Sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah yang membawa berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya paling utama. Malam-malamnya paling utama. Detik demi detiknya paling utama. Inilah bulan di mana kalian diundang menjadi tetamu Allah dan dimuliakan oleh-Nya.


  Pada bulan ini nafas-nafas kalian menjadi tasbih, tidur kalian ibadah, amal-amal kalian diterima dan doa-doa kalian dikabulkan. Mohonlah kepada Allah, Tuhan kalian, dengan niat yang tulus dan hati yang suci agar Dia membimbing kalian untuk melakukan puasa dan membaca Kitab-Nya. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah pada bulan agung ini.

  Bersedekahlah kepada kaum fakir dan miskin. Muliakanlah orang tua. Sayangilah yang muda. Sambungkanlah tali persaudaraan. Jagalah lidah. Tahanlah pandangan dari apa yang tidak halal untuk kalian pandang. Peliharalah pendengaran dari apa yang tidak halal untuk kalian dengar.

  Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosa. Angkatlah tangan-tangan kalian untuk berdoa pada waktu solat. Itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah ‘Azza wa Jalla memandang hamba-hamba-Nya dengan penuh kasih. Dia menyahut mereka ketika mereka menyeru-Nya, menyahut mereka ketika mereka memanggil-Nya dan mengabulkan doa-doa mereka ketika mereka berdoa kepada-Nya.

  Wahai manusia!

  Sesungguhnya diri kalian tergadai kerana amal-amal kalian. Oleh kerana itu, bebaskanlah dengan beristighfar. Belakang-belakang kalian berat kerana beban (dosa). Maka dari itu, ringankanlah dengan memperpanjangkan sujud.

  Ketahuilah! Allah SWT bersumpah dengan segala kebesaran-Nya, bahawa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang solat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan-Nya.

  Wahai manusia!

  Siapa saja di antara kalian memberi makan (untuk berbuka puasa) kepada orang-orang Mukmin yang berpuasa pada bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang hamba dan diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu.

  Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air.

  Wahai manusia!

  Siapa yang memperbaiki akhlaknya pada bulan ini, ia akan berhasil melalui sirath al-mustaqim pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya (pegawai atau pembantu) pada bulan ini, Allah akan meringankan persoalan-Nya pada Hari Kiamat. Siapa saja yang menahan keburukannya pada bulan ini, Allah akan menahan murka-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. Siapa sahaja yang memuliakan anak yatim pada bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. Siapa saja yang menyambungkan tali silaturahmi pada bulan ini, Allah akan menghubungkannya dengan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. Siapa saja yang memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya.

  Siapa saja yang melakukan solat sunat pada bulan ini, Allah akan mencatatkan baginya kebebasan dari api neraka. Siapa saja yang melakukan solat fardhu, baginya pahala seperti melakukan 70 solat fardhu pada bulan lain. Siapa saja yang memperbanyak selawat kepadaku pada bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangannya ringan. Siapa saja pada bulan ini membaca satu ayat al-Quran, pahalanya sama seperti mengkhatamkan al-Quran pada bulan-bulan yang lain.

  Wahai manusia!

  Sesungguhnya pintu-pintu syurga dibukakan bagi kalian. Kerana itu, mintalah kepada Tuhan kalian agar tidak pernah menutupkannya bagi kalian. Sesungguhnya pintu-pintu neraka tertutup. Kerana itu, mohonlah kepada Tuhan kalian untuk tidak akan pernah membukakannya bagi kalian. Sesungguhnya syaitan-syaitan terbelenggu. Kerana itu, mintalah agar mereka tak lagi pernah menguasai kalian.

  Wahai manusia!

  Sesungguhnya kalian akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi penuh keberkatan, iaitu bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Bulan yang mana Allah telah menjadikan puasanya suatu kefardhuan, dan qiyam pada malam harinya suatu tathawwu’.

  Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amal kebajikan di dalamnya, samalah dia dengan orang yang menunaikan satu kefardhuan di dalam bulan yang lain.

  Ramadhan itu adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu adalah pahalanya syurga. Ramadhan itu adalah bulan memberi pertolongan dan bulan Allah memberikan rezeki kepada Mukmin di dalamnya.

  Siapa saja yang memberikan makanan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, yang demikian itu merupakan pengampunan bagi dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. Orang yang memberikan makanan itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa sedikit pun berkurang.

  Inilah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan dan akhirnya pembebasan dari neraka. Siapa saja yang meringankan beban dari hamba sahaya, nescaya Allah mengampuni dosanya dan memerdekakannya dari neraka.

  Kerana itu, perbanyakkanlah empat perkara pada bulan Ramadhan: dua perkara untuk mendatangkan keredhaan Tuhan kalian, dua perkara lagi yang sangat kalian perlukan. Dua perkara yang pertama ialah mengakui dengan sesungguhnya bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan mohon ampunan kepada-Nya. Dua perkara yang sangat kalian perlukan ialah memohon syurga dan perlindungan dari neraka.

  Siapa saja yang memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, nescaya Allah memberi minum kepadanya dari air kolam-Nya, dengan suatu minuman yang dia tidak merasakan haus lagi sesudahnya, sehingga dia masuk ke dalam syurga."

  [HR Ibnu Khuzaimah]

  Baca Seterusnya......

  Nasionalisme & Patrotisme Penghancur Kesatuan Umat Islam  Nasionalisme adalah satu konsep yang bercanggah dengan ajaran Islam kerana ia mengikat dan menyatukan manusia atas dasar bangsa atau keturunan, walhal satu-satunya cara yang benar untuk mengikat dan menyatukan umat Islam adalah berdasarkan ikatan akidah. Bersatu atas dasar jalur keturunan atau bangsa jelas-jelas diharamkan oleh Islam. Abu Daud meriwayatkan bahawa Rasullullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,

  “Bukanlah dari kami orang-orang yang menyeru kepada assabiyyah, berperang atas dasar assabiyyah dan mati kerana (mempertahankan) assabiyyah”.

  Terdapat banyak peristiwa di dalam sirah di mana Rasulullah mencela mereka yang cuba mempertahankan sikap assabiyyah ini. Dalam satu kejadian, sekumpulan Yahudi merancang untuk memecahkan kesatuan kaum Muslimin setelah dengki melihat bersatunya Auz dan Khazraj atas dasar Islam. Mereka menghantar beberapa orang pemuda untuk melaga-lagakan Aus dan Khazraj dengan mengungkit semula kisah Perang Bu’ath di mana golongan Aus berjaya mengalahkan Khazraj. Hasilnya terjadilah perkelahian antara Aus dan Khazraj dan hal ini kemudiannya sampai ke pengetahuan Rasulullah.

  Nabi dengan tegas lalu bersabda,

  “Wahai kaum Muslimin, ingatlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah! Kenapa kalian mengikuti seruan Jahiliyyah, padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian. Dan Allah sebelumnya telah memberi petunjuk kepada kalian dengan Islam, memuliakan kalian dengannya, memutuskan segala kejahiliyyahan dari kalian, menyelamatkan kalian dari kekafiran dan menyatukan hati kalian.”

  Apabila mendengar sabda Nabi ini, kaum Aus dan Khazraj terus sedar bahawa seruan Jahilliyah adalah tipuan syaitan, dan salah satu dari makar musuh Allah terhadap mereka. Mereka terus menangis dan berpelukan antara satu sama lain. Peristiwa ini merupakan asbabun nuzul Surah Ali Imran (3):102-103. [Sirah Ibn Hisyam].

  At-Thabrani dan al-Hakim melaporkan bahawa pada suatu hari beberapa orang sedang berbual tentang Salman al-Farisi dengan merendah-rendahkan bangsa Parsi berbanding bangsa Arab. Apabila mendengar hal ini, Rasulullah terus bersabda, “Salman adalah dari ahli al-bait (keluarga Rasulullah).” Kata-kata Nabi ini sebenarnya memutuskan segala bentuk ikatan berdasarkan keturunan atau bangsa.

  Dikisahkan juga oleh Ibn Al-Mubarak di dalam dua kitabnya, Al-Birr dan As-Salah bahawa terjadi perselisihan antara Abu Zar dan Bilal, lalu Abu Dzar berkata kepada Bilal, “Engkau anak orang hitam.” Rasulullah amat marah mendengar kata-kata Abu Zar ini lalu bersabda, “Engkau sudah melampau wahai Abu Dzar. Orang yang mempunyai ibu yang putih langsung tidak ada kelebihan di atas orang yang mempunyai ibu yang hitam.” Kata-kata Rasulullah ini memberi kesan yang mendalam ke atas Abu Dzar sehingga beliau meletakkan kepalanya ke tanah dan bersumpah tidak akan mengangkat kepalanya selagi Bilal tidak memijak kepalanya.

  Peristiwa-peristiwa di atas menunjukkan kepada kita bahawa ikatan assabiyyah dan wathaniyyah langsung tidak ada tempat di dalam Islam. Kaum Muslimin diperintahkan agar bersatu atas dasar persamaan akidah dan tidak membezakan antara satu sama lain hanya disebabkan oleh perbezaan bangsa atau asal keturunan.
  Rasulullah mengingatkan kita bahawa kaum Muslimin adalah umpama tubuh yang satu, jika salah satu bahagian sakit maka keseluruhan tubuh akan terasa sakit. Ini bermakna setiap Muslim tidak kira Arab, Melayu, Cina, Turki, Kurdi, Pakistan dan sebagainya adalah ummatan wahidah dan kita tidak boleh dibezakan antara satu sama lain berdasarkan bangsa mahupun tanahair.

  Sesetengah orang mendakwa bahawa Rasulullah membenarkan assabiyyah berdasarkan peristiwa hijrah di saat Rasulullah bersabda tentang Mekah dengan air mata membasahi pipinya, “Engkau (Mekah) adalah bumi Allah yang paling aku sayangi.” Sebenarnya kata-kata Nabi ini langsung tidak ada kena-mengena dengan assabiyyah (nasionalisme) mahupun wathaniyyah (patriotisme). Kesalahfahaman ini timbul kerana hadis ini selalunya tidak dibaca atau dipetik secara sepenuhnya, yang berbunyi, “Engkau (Mekah) adalah bumi Allah yang paling aku sayangi kerana engkau adalah bumi yang paling Allah sayangi”.

  Oleh itu, kecintaan Rasulullah kepada Mekah adalah kerana kedudukannya yang suci yang Allah berikan dan bukannya kerana Rasulullah dilahirkan di sana. Setiap Muslim justeru mesti cinta dan sayangkan Mekah kerana bumi ini adalah bumi yang paling Allah sayangi dan hal ini langsung tidak ada hubung-kaitnya dengan nasionalisme atau patriotisme!

  Sesungguhnya keharaman assabiyyah dan wathaniyyah adalah jelas dan nyata, sebagaimana jelasnya malapetaka dan perpecahan yang dibawa keduanya.

  Justeru, adalah menjadi kewajiban setiap Muslim untuk menghilangkan sifat dan sikap ini dari diri mereka, seterusnya bergerak dan berusaha bersungguh-sungguh ke arah melenyapkan kekufuran ini di mana jua mereka temui.

  Setiap Muslim juga wajib memuhasabah (bukannya bersekongkol dengan) pemimpin yang mengamalkan fahsya’ (kekejian) ini dan berusaha menyatukan kaum Muslimin di bawah bendera ‘La ilaha illallah Muhammad Rasulullah’ tanpa mengenal batas sempadan, bangsa mahupun keturunan.

  Dalam konteks ini, seluruh negeri kaum Muslimin sepatutnya bergabung membentuk satu negara dan melantik seorang Khalifah yang akan menerapkan pemerintahan berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Jika dulu Rom dan Parsi yang asalnya negara kufur, boleh tunduk dan bergabung di bawah satu Daulah, apatah lagi kini, Malaysia dan Indonesia yang sememangnya negara kaum Muslimin, tentunya lebih mudah untuk digabungkan, Insya Allah.

  Apakah ertinya kemerdekaan ini?

  Setelah 52 tahun merdeka dan memerintah sendiri dan mempunyai kuasa untuk menentukan nasib sendiri, anehnya Malaysia masih mematuhi syarat yang telah ditetapkan British lebih 52 tahun dahulu.

  Apakah jika Malaysia melanggar syarat ini sekarang, maka Malaysia terpaksa diserahkan semula (atau otomatik jatuh) ke tangan British?

  Atau apakah musuh Islam ini akan datang menyerang Malaysia sekali lagi jika syarat kemerdekaan tersebut dilanggar?

  Atau apakah Malaysia sebenarnya ‘sengaja’ mengekalkan segala yang diwarisi dari penjajah ini kerana pemikiran para pemimpin yang ada sudah sebati dengan akidah sekular yang telah dibawa oleh penjajah?

  Jadi, merdekakah umat ini sebenarnya, dengan hanya menyaksikan British keluar dari bumi Malaysia, walhal sistem dan undang-undang British masih bertapak kukuh?

  Merdekakah umat ini apabila Perlembagaan yang digubal dan ditinggalkan oleh British masih menjadi undang-undang tertinggi negara yang lebih tinggi dari Al-Quran dan As-Sunnah?

  Merdekakah umat ini apabila pemikiran mereka sebenarnya masih lagi terjajah?

  Sungguh aneh apa yang dikatakan ‘kemerdekaan’ ini; kita mohon kemerdekaan dari John kerana benci dengan apa yang dia bawa, lalu John menganugerahkan kemerdekaan. Setelah merdeka, kita melantik Johan sebagai pemimpin, yang membawa idea sama sebagaimana John, lalu kita mengatakan kita telah merdeka!

  Kemerdekaan Hakiki

  Wahai kaum Muslimin! Kami ingin bertanya, adakah kalian akan bergembira jika Kelantan terpisah dari Malaysia, lalu menyambut kemerdekaan? Adakah kalian akan bergembira jika Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia dan mereka menyatakan bahawa mereka telah merdeka, sebagaimana Singapura mencapai kemerdekaan dari Malaya dahulu? Adakah penduduk Johor dan penduduk Malaysia lainnya akan berpesta kegembiraan jika Johor berjaya keluar dari Malaysia dan merdeka? Apakah ini yang dikatakan kemerdekaan, dan apakah kita bergembira dengan kenyataan ini, kenyataan bahawa negeri-negeri umat Islam menjadi terpecah belah, semakin lemah dan kecil dan terpisah antara satu sama lain dan mewujudkan pemerintahan sendiri-sendiri?

  Jika kalian gembira dengan sambutan kemerdekaan ini, kalian sebenarnya sedang berkongsi kegembiraan dengan kafir Barat, yang setiap tahun tersenyum menyaksikan sambutan kemerdekaan yang diadakan besar-besaran di negeri kaum Muslimin.

  Golongan kuffar ketawa riang menyaksikan kejayaan mereka memecah-belahkan kaum Muslimin dengan negara-bangsa yang ‘merdeka’, yang dahulunya mereka berjaya pisahkan dari satu bumbung pemerintahan yakni Daulah Khilafah.

  Kini, semuanya terpecah belah dan ‘merdeka’ dengan berjalan mengikut ketetapan penjajah. Wahai saudaraku, bukankah kita umat yang satu dan Rasulullah telah menyatukan kita dengan kalimah syahadah yang baginda bawa, tanpa memerhatikan lagi bangsa dan negara manakah kita berada. Begitulah juga dengan para Khalifah sesudah baginda dan para pejuang-pejuang Islam yang ikhlas berjuang menyatukan umat Islam dan memerdekakan mereka dari belenggu kekufuran. Kesemua mereka ini membawa kemerdekaan yang hakiki untuk umat Islam.

  Mereka membebaskan manusia dari hidup di dalam kekufuran dan kezaliman menuju rahmat Allah, membebaskan manusia dari berada di bawah telunjuk dan naungan kufur kepada petunjuk dan cahaya Islam.

  Firman Allah,

  “Allah Pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Adapun orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan.” [TMQ al-Baqarah (2):256]

  Rab’i bin Amir, Hudzaifah bin Mihshin, dan Mughirah bin Syu‘bah ketika ditanya oleh Jeneral Rustum (Parsi) secara bergantian pada hari yang berbeza pada Perang Qadisiyah, di mana Rustum bertanya,

  “Apa yang menyebabkan kalian datang ke sini?”. Mereka menjawab, “Allah telah mengutus kami untuk membebaskan/memerdekakan siapa saja dari penghambaan kepada hamba (manusia) menuju penghambaan hanya kepada Allah semata, dari kesempitan dunia menuju keluasanNya, dan dari kezaliman agama-agama selain Islam menuju keadilan Islam...” [Tarikh at-Thabari, II/401].  Sumber: http://www.mykhilafah.com/

  MUAT TURUN ARTIKEL INI

  Baca Seterusnya......
Blog Widget by LinkWithin